Atatürk Mh. Alemdağ Cd. Mertler İş Merkezi No:14, Ümraniye/İst.

Mail : prof.mbilici@gmail.com
  Telefon : +90 545 394 9502

Psikolojik Testler

Psikolojik testler, bireylerin duygu, düşünce, ilgi, tutum, kişilik özellikleri, yetenek ve davranışları gibi farklı açılardan standart koşullar altında gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Kişi ile ilgili her yönüyle kısa zamanda değerlendirme yapabilmeyi sağlayan psikolojik testlerden, mevcut ihtiyaca göre farklı alanlarda istifade edilmektedir. Örneğin, klinik amaçlarla kullanımı yaygın olan psikolojik testler, sadece psikolojide değil, psikiyatri ve nöroloji gibi klinik bilimlerde de tanı ve tedavi planlama süreçlerinde yardımcı araçlar olarak kullanılmaktadır. Öte yandan psikolojik testlere, personel seçimi ve değerlendirilmesi, kariyer planı, akademik başarı ve yetkinlik, kişisel ilgi ve yeteneklerin belirlenmesi gibi iş, okul ve sosyal hayatta farklı amaçlarla da sıklıkla başvurulmaktadır.

Farklı sınıflandırmalar olmakla birlikte psikolojik testler, zeka testleri, yetenek ve başarı testleri, kişilik testleri, ilgi ve tutum testleri ve gelişim testleri olmak üzere genel olarak beşe ayrılabilir. Bu testlerin bir kısmı, uzman tarafından gerekli görülen hallerde klinik amaçlarla uygulanırken, bir kısmı ise kişilerin veya kurumların talepleriyle yaptırılabilir. Örneğin, zeka testleri, çoğunlukla, klinik yönlendirme neticesinde bireyin bilişsel işlevlerinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılırken, yetenek ve başarı testleri klinik bir yönlendirme olmaksızın, bireylerin kendi talepleriyle de yaptırılabilir. Bu testlerin içerisinde, yetişkinler söz konusu olduğunda en sık kullanılan testler kişilik testleridir. Kişilik testi olarak adlandırılmasına karşın, bu gruptaki testlerin büyük bir kısmı sadece kişilik özelliklerini değil, bireylerin içsel süreçlerini, motivlerini ve mevcut psikolojik durumunu değerlendirme gibi klinik amaçlarla kullanılmaktadırlar.